Thomas (Paradoks) Merton

Jeśli miałbym wskazać, na czym polega wyjątkowość monastycznej drogi Mertona, to wymieniłbym dwie rzeczy: dążenie do samotności oraz nieustanny dialog ze światem. Czy to jest sprzeczność? Przekroczenie bram klasztoru Gethsemani było dla Thomasa Mertona...