Dominika Drumlewska

wolontariuszka w szpitalu onkologicznym.