Bronek, pogadamy sobie jeszcze

Iwona Poreda, Grzegorz Łakomski: „Pozdrawiam wszystkich i błogosławię, Wujek”— napisał Ojciec Święty w jednym z listów kierowanych do Pańskiej rodziny i Pana jako swego kuzyna. Prowadził Pan korespondencję z Papieżem przez 15 lat. Jak bliskie były te relacje?...