Dziewięć razy śmierć

Widział, jak Niemcy rozstrzeliwują Żydów. Może dlatego przyjął tamtych pod swój dach. Ta grusza to po wujku Józefie – mówi. Nie było jej na świecie, gdy tamto się stało. Urodziła się trzydzieści lat później. – Babcia płakała po siostrze – słyszę chw...