George Orwell (1903-1950)

, 0 recenzji

Nie należy przypisywać Orwellowi cech, które pozostały mu obce. To, co się liczy — i co z upływem lat liczyć się będzie coraz bardziej — to jego samotna, niezłomna postawa w latach, gdy godłem większości zachodnich intelektualistów był Wielki Podk...