Geniusz petentki

Gdyby albańska loretanka na zakonnym posłuszeństwie poprzestała, gdyby się zniechęciła, uległa pokusie wygody i świętego spokoju, wszyscy stracilibyśmy bardzo wiele. Sześćdziesiąt lat temu, 17 sierpnia 1948 roku w Indiach, świętujących...