Na końcu mapy

Marcin Michalski, Maciej Wasielewski, 81:1. Opowieści z Wysp Owczych, Wołowiec 2011, s. 328 O Wyspach Owczych wiedziałam tyle, że istnieją gdzieś na północy. Lektura pierwszych stron książki 81:1 pokazuje, że to i tak dużo, zważywszy, ż...