Głosy z przeszłości

, 0 recenzji

Najgorsza jest gra pozorów: kiedy tandetę i uzurpatorstwo przedstawia się jako awangardę i rewolucyjne osiągnięcia, kiedy promuje się miernoty, nazywając ich twórcami. Anna Sosnowska: Książka to dla pana…? Antoni Libera:  Książka to literatura, a li...