Genealogia Jezusa Chrystusa

Pisząc Ewangelię do chrześcijan żydowskiego pochodzenia, Mateusz wpadł na genialny pomysł: postanowił napisać dobrą nowinę jako... nową Torę. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojce...