Teologia odnowy diakonatu stałego

Kościół tworzy, buduje siebie poprzez spełnianie swych podstawowych posług, a mianowicie: przepowiadanie słowa, sprawowanie Ofiary mszy św. i sakramentów oraz pełnienie posługi charytatywnej. Oczywiście, liczba posług podstawowych może być większa...