Michał Horoszewicz

religioznawca, autor Sprawa Dreyfusa. Ostrzeżenie sprzed wieku i Przez dwa milenia do rzymskiej synagogi. Szkice o ewolucji postawy Kościoła katolickiego wobec Żydów i judaizmu.

Publikował też w czasopismach, m.in. „Więź”, „W drodze”, „Przegląd Powszechny”, „Collectanea Theologica”, „Res Humana”, „Euhemer”, „Człowiek i Światopogląd”.

Mieszka w Warszawie.