Mariusz Tabaczek OP

urodzony 15 sierpnia 1980 r. w Rzeszowie – polski dominikanin, uzyskał doktorat z teologii systematycznej i filozoficznej (Ph.D.) na Graduate Theological Union, Berkeley (CA), a wcześniej licencjat kościelny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Instytutu Tomistycznego, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, Dominikańskiej Szkoły Filozofii i Teologii w Krakowie, Instytutu Tomistycznego Angelicum, dyrektor Studium Dominicanum w Warszawie.

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 2001 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 r.

W latach 2008-2011 mieszkał w Poznaniu, gdzie był sekretarzem redakcji dominikańskiego miesięcznika „W drodze” oraz duszpasterzem DA. W 2011 roku wyjechał na studia do Oakland (USA). Po powrocie w 2017 roku zamieszkał w Warszawie. We wrześniu 2020 roku przeniósł się do Rzymu, gdzie razem z Thomasem Davenportem OP kieruje nowym projektem Instytutu Tomistycznego Angelicum – Project for Science and Religion.

Wykład ojca Tabaczka OP w Obserwatorium wiary: Czy Bóg stworzył świat w 6 dni? [AUDIO + SLAJDY]

Interesuje się dialogiem między naukami szczegółowymi i teologią, teologią przyczynowości Bożej, filozofią nauki, filozofią biologii, filozofią przyczynowości, współczesną metafizyką, nowym arystotelianizmem.

Debata o aksjologii i metafizyce | DC2019

Autor licznych publikacji i książek. Jest także autorem posłowia książki Ewolucja w świetle wiary. Perspektywa tomistyczna, której autorami są: Nicanor Pier Giorgio Austriaco OP, James Brent OP, Thomas Davenport OP, John Baptist Ku OP.

Pisze blog Search For Truth.

Życzenia imieninowe przyjmuje 19 stycznia.

Produkt dodany do koszyka

Polecane przez W drodze