Thomas Davenport OP

Thomas Davenport OP

urodzony w 1982 r. w Mt. Clemens w Michigan – amerykański dominikanin, fizyk (doktorat z fizyki uzyskał na Uniwersytecie Stanforda, a licencjat z filozofii na Katolickim Uniwersytecie Ameryki), filozof nauki, wykładowca fizyki w Providence College.

Jest synem oficera armii amerykańskiej. Kiedy dorastał kilkakrotnie przeprowadzał się z rodzicami i starszym bratem. Szkołę średnią ukończył w północnej Wirginii, gdzie jego rodzice wciąż mieszkają i uczęszczają do kościoła Matki Bożej Dobrej Rady.

Studiował fizykę na California Institute of Technology i Uniwersytecie Stanforda. W roku 2010 wstąpił do zakonu dominikańskiego, a święcenia kapłańskie przyjął w 2017 roku. Tak mówi o swojej pasji i powołaniu:

Zawsze inspirował mnie cud Bożego stworzenia, nawet w jego najmniejszych częściach, ale jako dominikanin zacząłem coraz wyraźniej dostrzegać miejsce tego stworzenia w Jego opatrznościowym porządku i mam nadzieję, że podzielę się pięknem Jego miłosnego planu nawet najmniejszej istocie.

Współuczestniczył w projekcie Thomistic Evolution. Organizował konferencje na temat nauki i filozofii w ramach Thomistic Institute w Waszyngtonie.

Jego zainteresowania naukowe: fizyka cząstek elementarnych (opisuje i testuje symulacje dla zderzaczy cząstek o wysokiej energii, takich jak LHC w CERN), filozofia nauki, filozofia przyrody, związek między wiarą a nauką.

Autor książek na temat relacji wiary i rozumu. Współautor książki, która ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze Ewolucja w świetle wiary. Perspektywa tomistyczna. Uzupełnieniem książki jest strona Thomistic Evolution. Autorzy są przekonani, że filozoficzne i teologiczne spostrzeżenia św. Tomasza z Akwinu są kluczem do zrozumienia odkryć współczesnej nauki w świetle wiary. I że książka oraz projekt rzucają światło na sporne pytania dotyczące związku między ewolucją biologiczną a wiarą katolicką.