W Matni

Zanim jeszcze na ekranie pojawi się pierwsza scena filmu, widzimy reprodukcję drzeworytu Albrechta Dürera „Kain zabija Abla”. To jest motto, które naznacza ten obraz piętnem śmierci. Dlatego ze zdziwieniem oglądamy początkową scenę, w k...