Przywrócić równowagę

, 0 recenzji

Na łamach ostatniego numeru w dyskusji o ujemnym przyroście naturalnym w kraju zabrał głos Paweł Wosicki. W tym numerze kontynuujemy ten temat. Nie będąc demografem, nie mogę szczegółowo wyjaśnić spadku krzywej demograficznej. Jakie są przy...