Posłani na Areopagi

, 0 recenzji

„Cały plan pracy Instytutu Tertio Millennio wydaje się naglącą potrzebą obecnych czasów”. To fragment listu, którym Jan Paweł II odpowiedział w listopadzie 1995 roku na informację o powstaniu Instytutu. Oryginał listu wisi w Instytucie, stanowiąc ...