Grzech usprawiedliwionego

Poniższy tekst jest fragmentem wykładu profesora Ottona Hermana Pescha wygłoszonego 13 stycznia 1998 roku w Akademii Karola Rahnera w Kolonii. W wykładzie tym, zatytułowanym „Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Jej powstanie, t...