Polityczna reprezentacja

Polityka chrześcijańska, która miałaby swe bezpośrednie źródło w Ewangelii, nie istnieje. Istnieje natomiast polityka tworzona przez ludzi, którzy czerpią inspirację z wiary chrześcijańskiej lub z wartości chrześcijańskich. Wartości chrześc...