Inaczej

Kościół, który wie, po co i dla kogo istnieje, jaka jest jego misja, nie może się bać dialogu ze światem. Ktoś musi pierwszy wyciągnąć rękę. Tym kimś jest Kościół, a nie świat. Katarzyna Kolska: Czy chrześcijanin powinien być człowiekiem tolerancyjnym?...