Krótka klauzula informacyjna

Informujemy, że Współadministratorami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego https://wdrodze.pl/ są spółka MyMusic sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Wysogotowie (62-081), przy ul. Wierzbowa 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000596061, posiadająca NIP: 7811921571, REGON: 363480243, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: odo@my-music.pl (dalej jako „Współadministrator 1”) oraz Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze” Sp. z o.o., 61-716 Poznań, ul. Tadeusza Kościuszki 99, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS pod numerem 0000515645, posiadająca NIP: 7831714817 (dalej jako „Współadministrator 2”), dalej określani łącznie jako „Współadministratorzy”. 

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781). Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, przenoszenia, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Współadministratorów i prawo do wniesienia skargi organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej – kliknij tu

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze