Roman Giertych

urodzony 27 lutego 1971 r. w Śremie – absolwent prawa i historii UAM w Poznaniu, adwokat, reaktywował organizację „Młodzież Wszechpolska”, przewodniczący Kongresu Ligi Polskich Rodzin, poseł na Sejm RP.

Żonaty.