Maria Nowacka

absolwentka prawa i administracji, polska bioetyczka, profesor nauk humanistycznych, profesor wizytujący Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki.

W 2000 r. obroniła pracę doktorską pt. Etyczne aspekty terapii transplantacyjnej, a w 2005 r. habilitowała się na podstawie pracy pt. Autonomia pacjenta jako problem moralny.