Św. Jan z Kronsztadu

(ur. 31 października 1829 r., Rejon pinieski w Rosji – zm. 2 stycznia 1909 r. w Kronsztadzie, Petersburg, Rosja) – Jan Kronsztadzki, wł. Iwan Iljicz Siergijew, rosyjski duchowny prawosławny i działacz społeczny, święty Kościoła prawosławnego.

Pochodził z rodziny cerkiewnego psalmisty z guberni archangielskiej. Ukończył seminarium duchowne w Archangielsku, a następnie Petersburską Akademię Duchowną.

Jego dziennik Moje życie w Chrystusie należy do klasyki najwybitniejszych pozycji wśród chrześcijańskiej literatury duchowej.