Teofil 1 (29) 2011 Czy ja jestem Żydem?

Teofil 1 (29) 2011 Czy ja jestem Żydem?

(0,00),    recenzji

W outlecie znajdziesz książki odznaczające się niewielkimi uszkodzeniami, takimi jak:

  • porysowana, pogięta, rozerwana lub przybrudzona okładka,
  • zżółkłe, pogięte lub naderwane strony,

Książki z kategorii outlet nie podlegają wymianie na towar pełnowartościowy.
Ilość egzemplarzy ograniczona.
Zapraszamy do korzystania i czytania.

W najnowszym Teofilu w tematykę dialogu wprowadzi nas wywiad z Naczelnym Rabinem Polski, Michaelem J. Schudrichem. Kolejne artykuły opiszą doświadczenia dialogu pomiędzy naszymi religiami. Teksty autorów żydowskich pozwalają zobaczyć, w jaki sposób Żydzi postrzegają chrześcijan i jak odnoszą się do wspólnej historii. Niektóre z przedstawionych interpretacji są z pewnością dla chrześcijanina trudne lub niemożliwe do przyjęcia. A jednak warto się w nie wczytać, by nasz dialog nie okazał się jedynie dwustronnym monologiem.

Następnie poznamy chrześcijańską stronę dialogu. Tę część otworzy publikacja pierwszego w jęz. polskim tłumaczenia Traktatu św. Augustyna przeciwko Żydom. Jednak od czasu jego powstania stanowisko Kościoła w sprawie judaizmu przeszlo głęboką ewolucję, co widać szczególnie w artykule o. Marka Nowaka OP. Tym bardziej warto czytać oba teksty łącznie, aby w ten sposób móc ocenić drogę, którą już pokonaliśmy we wzajemnym zbliżeniu.

Uzupełnieniem jest artykuł Kate Craddy prezentujący konkretne inicjatywy wspólnego przepracowywania przeszłości. Na koniec dwóch naszych braci wprowadzi nas w myśl Abrahama J. Heschela i Franza Rosenzweiga – teologów i filozofów żydowskich, których dorobek w ostatnich latach staje się w Polsce coraz bardziej popularny i zrozumiały, w czym pomaga rabin David Novak.