fot. archiwum redakcji

ks. Krzysztof Broszkowski

urodzony w 1966 r. – były dominikanin, ksiądz w Archidiecezji Chartumu, pod jurysdykcją biskupa tej diecezji, arcybiskupa Michaela Didi, prezbiter w ekipie katechistów wędrownych odpowiedzialnej za Drogę Neokatechumenalną w Sudanie i Sudanie Płd., w angielskojęzycznych afrykańskich seminariach „Redemptoris Mater” prowadzi wykłady (głównie z sakramentów, liturgii, teologii małżeństwa).

Po blisko 35 latach oficjalnie opuścił Zakon Dominikański i otrzymał od ks. kard. Kazimierza Nycza dokument-inkardynację do Archidiecezji warszawskiej. W czerwcu 2019 r. poprosił Ojca Świętego o indult pozwalający na odejście z Zakonu i włączenie do archidiecezji – zgodnie z kanonem 691 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi, że „zakonnik po ślubach wieczystych nie powinien prosić o indult odejścia z instytutu, jak tylko z bardzo poważnych przyczyn rozważonych wobec Pana”. Indult ten otrzymał 5 grudnia 2019 r.

Absolwent Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW. W Zakonie pracował w Japonii i na Ukrainie, współpracował z Ruchem Spotkań Małżeńskich, był duszpasterzem neokatechumenatu i Odnowy w Duchu Świętym.

Prowadzi stronę.

Życzenia imieninowe przyjmuje 25 lipca.