Krystian Jażdżewski

urodzony w 1975 r. – profesor nauk medycznych, lekarz endokrynolog, onkogenetyk, kierownik Zakładu Medycyny Genomowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ma żonę i dwie córki.