Leszek Kwiatkowski

urodzony w 1973 r. – absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, tłumacz z hebrajskiego.