Laurence Paul Hemming

diakon, jeden z największych specjalistów w zakresie liturgii, w tym historycznych form rytu rzymskiego, doktor Uniwersytetu w Cambridge, absolwent filozofii na Uniwersytecie w Oksfordzie, pracuje na Uniwersytecie w Lancaster.

Autor m.in. biografii papieża Benedykta XVI. Jest wybitnym badaczem filozofii Martina Heideggera – szczególnie jego myśli z okresu między 1944 a 1949 rokiem oraz poglądów na pisma Karola Marksa.

Naukowo zajmuje się głównie filozofią. Wypowiada się również o roli Kościoła.

Nakładem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, w serii Źródło i szczyt, ukazała się jego książka Kult jako objawienie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katolickiej liturgii.

Produkt dodany do koszyka

Polecane przez W drodze