Barbara Paradowska

autorka rozważań do tajemnic bolesnych cierpiącego.