Francis Martin

Laurent Dandrieu

urodzony 12 lipca 1963 r. w Rzymie – francuski dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Valeurs actuelles”, krytyk muzyczny i artystyczny, redaktor wiadomości religijnych i kulturalnych.

Spod jego pióra wyszły liczne publikacje, między innymi książka Anielska kompania. Skromny żywot Fra Angelico, która w polskim tłumaczeniu ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze.