blog post

„Warto być przyzwoitym” w nowej szacie graficznej!

Teksty osobiste i nieosobiste Władysława Bartoszewskiego

Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. - Władysław Bartoszewski

Pierwsza część bestsellera Warto być przyzwoitym. Teksty osobiste i nieosobiste to tłumaczenie pamiętnika, który pierwotnie ukazał się w 1983 roku w Niemczech z inicjatywy Reinholda Lehmanna – dziennikarza i działacza społecznego. Druga to zbiór wykładów i przemówień Władysława Bartoszewskiego wygłaszanych z erudycją i swadą przy rozmaitych okazjach. W swoich wspomnieniach opowiada o KL Auschwitz, Polskim Państwie Podziemnym, Powstaniu Warszawskim, prześladowaniu w PRL-u. W jego pismach wybrzmiewa także bardzo wyraźnie – tak bliska jego sercu – potrzeba powojennego pojednania z Niemcami. 

Wstęp do książki napisał Maciej Zięba OP, szkic biograficzny przygotował profesor Andrzej Friszke.

Władysław Bartoszewski (1922–2015) był więźniem Auschwitz, redaktorem podziemnej prasy AK, zastępcą kierownika referatu żydowskiego Delegatury Rządu na Kraj, współtwórcą Rady Pomocy Żydom "Żegota", wieloletnim współpracownikiem sekcji polskiej RWE. Po wojnie był dwukrotnie więziony. W latach 1990-2001 pełnił kolejno funkcje ambasadora Polski w Austrii oraz Ministra Spraw Zagranicznych. Był uznanym dyplomatą, cenionym historykiem, badaczem dziejów Powstania Warszawskiego, prasy konspiracyjnej, pisarzem i publicystą, wykładowcą historii Polski na uniwersytetach polskich i niemieckich.

 


Komentarze