Znaleźć skarb za własnym piecem

Katarzyna Wiśniewska: Wielość religii: czy to problem naszych czasów, kłopotliwa nadwyżka? Jan Andrzej Kłoczowski OP: Pluralizm religijny jest faktem, musimy to przyjąć do wiadomości. Nie da się go sprowadzić do wspólnego mianownika, bo nie ma wspólnego mi...