„Człowiek to nie jest piękne zwierzę” Barbary Skargi

Barbara Skarga, Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 248 Temu, „kto się boi Czesława Miłosza”, poświęcony jest jeden z bardziej znanych artykułów, jakie znalazły się w tomie Człowiek to nie jest piękne zwie...