Duchowy gwałt

Zanim usłyszałem o Sai Babie — było to w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych — interesowałem się filozofią, religią, a szczególnie mistyką. Startowałem z pozycji chrześcijańskich, ale niezakorzenionych w tradycji parafialnej czy magisterium Koś...