Odpust Jubileuszowy

Jubileusz jest czasem szczególnego zmiłowania Bożego. Wierni mogą zyskiwać odpust zupełny (darowanie kar doczesnych za grzechy) pod warunkami, które określił Ojciec Święty: Sakrament Pokuty.Komunia św.Modlitwy: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zd...