Czy gmina może pomóc bezrobotnym?

Zamożne samorządy nie muszą się martwić kwestią bezrobotnych, bo są usytuowane na terenach rozwiniętych gospodarczo. Jeśli zdarzają się w nich sytuacje odmienne, to znajdują one fundusze na likwidowanie skutków braku pracy. Na gminę składa ...