Nie potrzebujemy świętego spokoju

, 0 recenzji

Wszędzie tam, gdzie nie są potrzebne święcenia do sprawowania władzy w Kościele, powinna być całkowita równość w dostępie kobiet do urzędów kościelnych. Jestem pewien, że jeśli tylko kobiety zaczną być konsekwentniej uwzględniane przy obsadzaniu w...