Czy Chrystus zamieszkał już w pana duszy?

, 0 recenzji

Listy i rozmowy 1965-2014, Ryszard Przybylski, Tadeusz Różewicz, red. Krystyna Czerni, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2019 s. 612 Zaczął Ryszard Przybylski. Przygotowywał właśnie esej o twórczości Tadeusza Różewicza i utknął. W liście popro...