Izabela tęskni za rajem

Ja się odnajduję i w Rzeckim, i w Wokulskim. W pani Izabeli też - ale trochę mniej. Stanisław Wokulski. Czterdziestosześcioletni właściciel sklepu w dziewiętnastowiecznej Warszawie. Przedsiębiorca. Nieszczęśliwie zakochany w młodziutkiej Izabeli Łęckie...