Bój się Boga!

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii/ Dobrej Nowiny” – pisał św. Paweł. Może w tym zdaniu akcent powinien paść nie tylko na „głosił”, ale też na „dobrej”: Biada mi, gdybym nie głosił DOBREJ Nowiny! Wracającego z Rzymu biskupa już na lotnisku zaatakow...