Miejsce spotkania

Krl 17,10–16 / Ps 146 / Hbr 9,24–28 / Mk 12,38–44 [7 listopada 2021 / XXXII niedziela zwykła] Co złego w tym, że ktoś zajmuje pierwsze miejsce? Że siada przy stole z samotną wdową? Dlaczego zawsze trzeba być z tyłu, na końcu? I co ja właściwe mogę m...