Prekursor ekumenizmu

Życie i twórczość Charles'a Péguy są wyjątkowym przykładem przeżywania, dokonywania i głoszenia syntezy tego, co po ludzku wydaje się nie do pogodzenia. Jeszcze nikt dotąd nie pisał tak po chrześcijańsku.Hans Urs von Balthasar Fr...