Uratowała mnie korupcja

, 0 recenzji

Jan Grzegorczyk: W oświadczeniu Jana Kulczyka przeczytanym przez mecenasa Jana Widackiego przed sejmową komisją śledczą powołaną do zbadania tzw. Orlengate padły słowa: „Trudno nie zadać pytania, czy to przypadek, że najpierw próbowano zniszczyć znanego przed...