Mój Nowosielski

, 0 recenzji

Zbigniew Podgórzec, Rozmowy z Jerzym Nowosielskim. Wokół ikony – Mój Chrystus – Mój Judasz, opracowanie i wstęp Krystyna Czerni, Znak, Kraków 2009, ss. 444. Jerzego Nowosielskiego przepytano już niemal ze wszystkiego. Dwie najważniejsze...