Dzieci w koronie

Rodzina to system. To, co się dzieje z jedną osobą, wpływa na wszystkich członków rodziny i relacje między nimi, a także na funkcjonowanie całej rodziny jako systemu. Gdy pojedyncza osoba w rodzinie przeżywa kryzys, w kryzysie jest cały system rod...