W niezbawionym świecie

, 0 recenzji

Sebastian Duda, Jarosław Makowski: Prowadziła Pani Profesor badania terenowe dotyczące przekonania o mordzie rytualnym dokonywanym przez Żydów na chrześcijanach w okolicach Sandomierza. Czy, i w jaki sposób mord rytualny istnieje nadal w świadomości ludzi mie...