Cerkiew z katakumb

W latach trzydziestych w Związku Sowieckim mnisi i mniszki podejmowali próby tworzenia kołchozów i sowchozów. Był to kamuflaż, pod którym kryły się autentyczne wspólnoty zakonne. Był Kościół podziemny, były podziemne seminaria. Kiedy władze sowiec...