Zastoj

Cerkiew w Rosji niechętnie przyznaje się do swoich „nowomęczenników” z czasów breżniewowskich. Oni są jak wyrzut sumienia. Czasy breżniewowskie do dziś w Rosji — przynajmniej oficjalnie — nazywane są zastojem. Zastoj to słowo wieloznac...