Powaga teologii

, 0 recenzji

Józef Majewski, Teologia na rozdrożach, Znak, Kraków 2005 Moi przyjaciele mają złe zdanie o teologii. To nudy, przelewanie z pustego w próżne, nieżyciowe, powiadają zawsze, kiedy dyskusja zejdzie na kościelne zagadnienia. Czy...