W katedrze

Biskup w ciągu tygodnia może odwiedzać i wizytować lokalne parafie, jednak w niedzielę i święta jego miejsce jest w katedrze! Wyjątki od tej reguły powinny być jak najrzadsze. Właściwie aż do czasu, gdy pod koniec lat 90. wyjechałem na stud...